Kontakt


Få mere liv i haven

Den fuglevenlige have
Man kan godt gøre sin have endnu mere fuglevenlig end den er.

For at opnå et rigt og varieret fugleliv i haven er det vigtigt at beplantningen og indretningen af haven er varieret og afvekslende.

Det hjælper at vælge træer, buske og planter til haven der naturligt hører hjemme i Danmark. Ofte har de hjemmehørende planter flere frø, frugter, bær samt tilknyttede insekter som især fuglene nyder godt af. Hvis det er muligt at have partier i haven der får lov til at ”gå i skov” med krat, ukrudt, grenbunker og døde træer vil det tiltrække flere fugle og gøre livet surt for deres fjender.

Både sommer og vinter har fuglene behov for vand og det fremmer et rigt fugleliv at tilbyde havens fugle vand. Særligt under lange tørke- og frostperioder er det vigtigt at tildele fuglene vand. Dette kan gøres med et fuglebad eller ved at anlægge små damme eller søer.

Fodring tiltrækker fuglene. De bliver lettere at betragte og tildeler man fodret i beholdere, foderhuse og på jorden, vil denne variationen øge antallet af fuglearter i haven.

Fuglene skal have egnede steder at yngle og her hjælper det med tornede bevoksninger, tæt krat, grenbunker, buske, udgåede træer samt fugle- og redekasser. Man kan med fordel opsætte en mejsekasse for hver 200 kvadratmeter have, gerne flere, da mange af mejserne vil prøve at få flere kuld på vingerne pr. sæson; men så ”forlanger” de rene kasser, eller rensede kasser. Mejser anvender aldrig den samme kasse to gange i træk på en sæson med mindre den er ren, da brugte kasser er fulde af utøj og lopper.

Katte, vilde som tamme og hunde vil let kunne skræmme fuglene væk fra haven, især de fugle der bygger åbne reder tæt på jorden. Katte incl. tamkatte vil ofte fange og dræbe fugle og er således direkte medvirkende til, at der bliver ufred og dermed færre fugle i haven.

Undgå brug af giftstoffer i haven, både insektmidler og ukrudtsmidler, da disse dræber og forgifter de insekter og frø fuglene lever af. Yderligere kan giftstofferne ofte være med til at forurene vort grundvand.

Fuglekasser i haven
Det er ikke nemt for fuglene at finde egnede redesteder i vore haver, parker og skove. Vi fælder træerne når de bliver "for store" og vores skove bliver dyrket så intensivt at det naturlige forfald, som fremmer fuglenes levevilkår og den biologiske variation, forsvinder. Nye beboelses kvarterer og mange mindre haver mangler ofte helt træer og bevoksninger af en størrelse som giver fuglene leverum.

Man kan få flere fugle i haven ved at hjælpe dem med egnede redesteder. Det gøres lettest ved at sætte fuglekasser op. Stær, musvit, blåmejse, sortmejse, sumpmejse, skovspurv, gråspurv, rødstjert og broget fluesnapper er nogle af de fugle der ofte vil bruge fuglekasserne.

Med fuglekasser i haven får man også mulighed for at følge fuglenes liv på nært hold. Man vil høre dem synge for at tiltrække en mage og for at holde konkurrenter væk. Man kan se dem flyve til og fra fuglekassen med redemateriale når de bygger reden inden i fuglekassen, og senere når de kommer med mad til ungerne. Alle; voksne som børn kan have glæde af fuglenes færden og sang.

Den livlige og hektiske periode når ungerne skal have mad falder sammen med fremkomsten af store mængder af skadevoldende insekter i den tidlige sommer. Derfor vil fugle i haven hjælpe med til at holde insekter og larver på et naturligt leje så hverken dyr, mennesker eller planter lider overlast. Et mejse par vil fange mellem 10-15.000 insekter for at bringe et kuld unger på vingerne.

Fuglene vil bygge rede der hvor de tror at de vil få succes med deres forehavende. Fuglekassen skal overbevise fuglen om, at det er et egnet sted. Fuglekassens dimensioner, udformning og placering er de vigtigste egenskaber, og så skal fuglekassen naturligvis yde beskyttelse mod rovdyr og andre fjender, samt sikre at ungerne kan komme sikkert ud når tid kommer. Fuglene skal føle sig tilpasse inde i kassen, der må ikke være for trangt, varmt, koldt, blæsende eller vådt.

Det første en fugl gør i en fuglekasse er at bygge rede. Som redematerialer bruger de mos, grene, blade, dun og andet som er isolerende, tørt og lunt. På den måde er alle fuglekasser ens, men ikke alle fuglekasser er lavet lige godt. Man bør huske på, at det vigtigste ved en fuglekasse er hvordan den tilgodeser fuglenes behov, ved at have de rigtige dimensioner, konstruktion og sikkerhedsforanstaltninger, som øger chancen for at fuglene får success. Hvis fuglekassen så tilmed kan holde mange år frem uden vedligeholdelse, bliver både du og fuglene gladere.

 


Vi ville blive rigtig glade hvis du sætter flere fuglekasser op, for fuglene har brug for din hjælp.

Sådan sætter man bedst mejsekasser op:

  •  Indflyvningshullet skal vende mod øst

  •  Kassen skal hænges i skygge eller halvskygge

  •  Kassen hænges i skulderhøjde eller højere

  •  Der skal være fri indflyvning, grene må ikke være i vejen for indflyvningshullet

  •  Åben aldrig kassen i ynglesæsonen

  •  Mange fuglekasser i haven er bedre end få

  •  Brug snor af god kvalitet når du hænger kassen op

Fodring af fugle
Der er nogle simple regler man skal følge når man fodrer fugle for at få den bedste oplevelse af fuglene ved foderbrættet.

Den gode placering af foderhuset er på de steder hvor fuglene føler sig uforstyrret, trygge og hvor du har mulighed for at betragte fuglene på nært hold. Foderhuset bør også placeres således, at fuglene får mulighed for at spise det foder du har lagt ud til dem samtidig med, at de kan overskue foderpladsen og området omkring foderpladsen. Det er vigtigt at fuglene både har frit udsyn fra foderhuset så de kan opdage eventuelle rovdyr og at der er skjul i nærheden af foderhuset.

Du kan fodre hele året. Du får størst glæde af foderhuset ved at fodre hele året, for fuglene vil hurtigt foretrække netop dit foderhus, når det er placeret et trygt og fredfyldt sted for fuglene. Med lidt held kommer du til at kende alle familie medlemmerne også de helt unge!

Fugle skal have en varieret kost, da fuglenes behov for vigtige næringsstoffer varierer med årstiden. Om vinteren er det energimængden som betyder mest og om sommeren er det proteinmængden i foderet som har størst betydning. Ved at variere foderet kan du trække flere forskellige fugle til. Fuglene kan bedst lide fedtholdige frø som solsikkefrø, hampefrø, og sætter stor pris på fedtkugler, rosiner og nødder.

Der er bedst økonomi i at købe de rene frøsorter. Foderblandinger med korn, hirse, majs m.v. giver i forhold til havens småfugle et stort foderspild. Når du fodrer fugle er det vigtigt at du ikke overfodrer, prøv på kun at udlægge hvad fuglene kan spise på en dag. Foderautomater kan være med til at sikre at der altid er mad til fuglene.

Det er vigtigt at holde foderhuset rent for gamle foderrester og fugleklatter. Renlighed vil forhindre at bakterier eller virus på foderpladsen gør fuglene syge.

Det er rigtigt nemt at rengøre et foderhus. Først fjerner du fugleklatter og gammelt foder med en ske eller pind. Dernæst hælder du rigtigt varmt vand, gerne kogende vand, i bunden af foderhuset. Det kogende vand dræber bakterier og rengør foderhusets bund. Vi anbefaler, at du renser foderhuset mindst hver 14. dag.